Home                             

‘Your body and health are defined as much by your inner stories and how you love and forgive, as by what you eat,’ zegt Alberto Villoldo. Verhalen kunnen giftig zijn. Of niet langer relevant. Het is wijs om deze verhalen los te laten.

Hij zegt dat we nieuwe lichamen kunnen laten groeien, en een hoger bewustzijn kunnen ontwikkelen, zodat we kunnen helen en transformeren. Niet alleen sjamanen, earth keepers, kunnen dat, wij ook.


Evolution can happen within generations
‘According to the prophecies of the Maya, Hopi, and Inka Earthkeepers, we’re at a turning point in human history, when a new species of human will give birth to itself. We’re going to take a quantum leap into what we’re becoming.‘

You dream a new world into being. Planten eten, vasten, ayahuasca, rituelen, ceremonies, inner journeys en vision quests vormen onderdeel van Villoldos praxis om een hoger bewustzijn te creëren. Doel is zelf dromen in plaats van gedroomd worden.

When we let go of the old story (= the story of the garden of eden), we discover we never left te garden. Wij zijn verwanten van alles op aarde: mensen, dieren, wezens, planten. In harmonie leven wordt makkelijker (en moeilijker) als je oneness hebt ervaren, de verbondenheid van alles wat leeft.


Bianca over Alberto Villoldo‘Quantum leap evolution is voor mij een eyeopener, dat evolutie ook binnen generaties kan plaatsvinden. Het kan onmiddellijk, zegt Penney Peirce. Het heeft te maken met perceptie.’